amager lokal udvalg

Amager Vest Lokaludvalg har til formål at styrke nærdemokratiet. Lokaludvalget er talerør for borgerne i bydelen og arbejder for, at politikerne på Rådhuset tager hensyn til borgernes ønsker og holdninger. Lokaludvalget består af 23 medlemmer, hvoraf 15 repræsenterer lokale foreninger, og 8 er repræsentanter for politiske partier.